Stresscoachning och stresshantering Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

STRESSCOACH

Längtar du efter balans i livet?


När livet känns övermäktigt, när man har flera bollar i luften och när både pressen och stressen ökar kan man uppleva sig själv som lite vilsen. Man tappar livsglädjen och kroppen hinner inte återhämta sig. Många personer kan uppleva yrsel, minnesluckor, hjärtklappning, trötthet, sömnsvårigheter och andra kroppsliga biverkningar på negativ stress som är skadliga för oss och våra kroppar.

 

Som stresscoach jobbar jag och utbildade besökshunden Sigge med att förhindra, förebygga och lindra negativ stress. Vi ger Dig stöd, råd och coachning i frågor som handlar om stress och stresshantering. Som Din stresscoach har vi kunskap och verktyg om hur vi tillsammans ska finna lösningen för att Du skall må bättre, återfå din balans i livet och samtidigt få en ökad livskvalitet.


Vi utgår alltid från Ditt nuläge och utifrån det skapar vi personliga stresshanteringsverktyg som Du kan använda där Du befinner Dig just nu för att jobba mot Dina framtida mål. I behandlingen använder vi bland annat mental träning, mindfulness och coachning för att uppnå effektiva och positiva resultat.

 

Hos oss är det Ditt välmående och Din hälsa som står i fokus och som har högsta prioritet hos oss.


En unik och positiv fördel med att välja Lycke Friskvård är att utbildade besökshunden Sigge kommer närvara vid stresscoachningstillfället.


Djurs närhet har flera positiva & hälsofrämjande effekter på oss människor. Det minskar bland annat produktionen av stresshormon, ökar halterna av må-bra hormon dopamin, serotonin och oxytocin, som i sin tur leder till positiva hälsoeffekter såsom:

 

 • Minskad ångest och depression
 • Minskad stress och smärta
 • Sömnen förbättras
 • Sänkt blodtryck
 • Stärker ditt immunförsvar

 

Har Du frågor eller funderingar så är Du varmt välkommen att kontakta oss på mail eller telefon så hjälper vi gärna till!


OBS! Hund finns i lokal under stresscoachningen!

Stresshantering i Växjö, Tingsryd, Ingelstad, Alvesta, Lessebo, Älmhult, Vislanda, Lammhult | lyckefriskvard.se

NÄR? VAD? HUR? VAR?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Stresscoachning och stresshantering Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

NÄR?

Vid vilka tecken är det dags att söka hjälp?


 • Har du ofta huvudvärk och känner dig ständigt trött?
 • Upplever du stress och oro som skapar förhinder i din vardag och ditt arbetsliv?

 • Har du kommit in i negativa tankespiraler som du har svårt att ta dig ur?
 • Har du svårt att få tid till återhämtning och vila?
 • Prioriterar du bort det som verkligen är viktigt för dig, din hälsa och ditt liv?
 • Känner du dig lite vilsen?
 • Känner du inte igen dig själv, dina tankar och ditt beteende?
 • Saknar du lust och glädje till livet?
 • Glömmer du lätt saker och har svårt att ta beslut?
 • Längtar du efter balans i livet?


Om en eller flera punkter ovan stämmer in på dig så vill vi hälsa dig varmt välkommen till oss på Lycke Friskvård. Med stresscoachning kan vi hjälpa dig att återfå balansen i livet och ge dig en ökad livskvalité.


Hos oss på Lycke Friskvård jobbar vi med en helhetssyn på människan, dvs att allt hänger ihop. Mår inte själen bra så mår inte kroppen bra och mår inte kroppen bra så mår inte själen bra. Vi har därför, helt unika, paketlösningar där vi kan erbjuda stresscoachning med en avslutande avslappningsmassage under ett och samma tillfälle. Vi skräddarsyr massagen efter dig och dina behov men med ett fokus på avslappning och återhämtning. 

Effektiv stresscoachning och stresshantering Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

VAD?

Vad är en stresscoach?


Coaching handlar om hjälp till självhjälp, att bidra till att människor presterar och mår bättre. Det innebär också att hjälpa en person från ett nuvarande läge till ett önskat läge. Med coaching byter du fokus från problem till lösningar. En stresscoach hjälper dig även med kunskapen om inverkan och påverkan på vår kropp och hjärna när det kommer till negativ stress. Kunskap är en stor del i att kunna bryta ett negativt mönster och bygga upp en hållbar förändring samt bidra till din personliga utveckling. En stresscoach hjälper dig att nå ditt önskade läge genom att vägleda, stötta, uppmuntra och ge feedback. 


En stresscoach lyssnar och ställer många frågor samt riktar in sig på det som främjar, frigör och utvecklar din inre potential, så att du kan hitta dina egna svar. Att förse dig med verktyg och hjälpa dig att själv bemästra stressen är en stor del av det som gör stresscoachning så effektivt. I stresscoachningen så kommer svaren och lösningarna inifrån dig själv, på så sätt blir de mer genuina och trovärdiga. Upplägget för mötena anpassas utifrån dina behov, men de finns alltid en grundstruktur.

Professionell stresscoachning och stresshantering Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

HUR?

Arbetssätt som en stresscoach använder för att hjälpa dig


I en värld som ständigt accelererar är det lätt att tappa fotfästet och förankringen till sina egna värderingar, vad man själv tycker är viktigt på riktigt. På Lycke Friskvård jobbar vi med en helhetssyn på människan, dvs att allt hänger ihop. Mår inte själen bra så mår inte kroppen bra och mår inte kroppen bra så mår inte själen bra. Tillsammans kartlägger vi din stress, se över ditt nuläge, dina hinder och resurser samt dina mål. Vi lägger sedan upp en handlingsplan som passar just dig, för att du ska kunna nå din egen fulla potential, må och prestera bättre samt göra de saker du vill och leva ett liv som du är nöjd med.


Vi tittar även på olika sätt och verktyg för att du skall kunna distansera dig bort från den negativa stressen och kunna ta aktiva, närvarande och medvetna beslut med största fokus på din hälsa och ditt välmående. Vi kommer att stötta dig och stå vid din sidan tills du känner att du har kunskapen och en individuell verktygslåda för att kunna leva ett gott liv utan att påverkas negativt av den stress som livet ger oss.


I behandlingen använder vi flera olika metoder för att hjälpa dig, bland annat, mental träning, mindfulness och coachning för att uppnå det bästa resultatet.


Hos oss är det Ditt välmående och Din hälsa som står i fokus och som har högsta prioritet för oss. Vårt mål är att hjälpa dig att hitta ett lugn i livet och ett fokus på det som verkligen är viktigt. Samtalen sker självklart under sekretess.


Alla tjänster som erbjuds hos Lycke Friskvård är berättigat för friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag innebär att arbetsgivare betalar hela eller delar av aktiviteter som anses vara nyttiga för generell hälsa, även stresscoaching!

Stresscoachning och stresshantering Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

VAR?

Storgatan 82A i Växjö

ICON huset


Du är varmt välkommen till Lycke Friskvårds mottagning i ICON huset i Växjö. Här sitter vi bekvämt, avslappnat och ostört i en harmonisk miljö för att skapa en skön känsla för våra samtal. Vi bjuder på en kopp te eller kaffe under samtalet och Sigge, Lycke Friskvårds egen besökshund, kommer också närvara vid stresscoachningstillfället för en ökad trivsel och ett ökat välmående.


Djurs närhet har flera positiva & hälsofrämjande effekter på oss människor. Det minskar bland annat produktionen av stresshormon, ökar halterna av må-bra hormon dopamin, serotonin och oxytocin, som i sin tur leder till positiva hälsoeffekter såsom:

 

 • Minskad ångest och depression
 • Minskad stress och smärta
 • Sömnen förbättras
 • Sänkt blodtryck
 • Stärker ditt immunförsvar


Har du inte möjlighet att komma till mottagningen kan vi också ha samtal via telefon eller någon annan digital lösning. Det viktigaste är att vi hittar en lösning som passar Dig och Dina behov så att vi kan hjälpa Dig på bästa möjliga sätt.

Effektiv stresshantering Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

PRISER PÅ SAMTAL

Stresscoachning är berättigat för friskvårdsbidrag


Vi erbjuder olika paketlösningar där du som kund kan välja det som passar dig allra bäst. Vid varje samtal fokuserar vi på kartläggning av din stress, orsak och verkan, stresshantering, mental träning, mindfulness och återhämtning. Vid ett samtalspaket på minst 3ggr får du en större möjlighet att se, förstå och bryta negativa mönster samt att du får en tydligare effekt på din utveckling.


I priserna nedan ingår det, inför varje stresscoachningssamtal, en avstämning på mail där vi kortfattat ser över ditt nuläge som vi sedan använder som underlag vid coachningstillfället. Detta är för att du skall få ut så mycket som möjliga av ditt coachningstillfälle hos oss.


60 min              925 kr (epassi 971 kr)

60 min x 3ggr   2 695 kr (epassi 2 830kr)


OBS! Hund finns i lokalen under samtal


Alla tjänster som erbjuds hos Lycke Friskvård är berättigat för friskvårdsbidrag.

Massage och stresshantering i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

UNIKT PAKETPRIS PÅ SAMTAL & MASSAGE

Stresscoachning & massage är berättigat för friskvårdsbidrag


Hos oss på Lycke Friskvård jobbar vi med en helhetssyn på människan, dvs att allt hänger ihop. Mår inte själen bra så mår inte kroppen bra och mår inte kroppen bra så mår inte själen bra. Vi har därför, helt unika, paketlösningar där vi kan erbjuda stresscoachning med en avslutande avslappningsmassage under ett och samma tillfälle. Vi skräddarsyr massagen efter dig och dina behov men med ett fokus på avslappning och återhämtning. 


I priserna nedan ingår det, inför varje stresscoachningssamtal, en avstämning på mail där vi kortfattat ser över ditt nuläge som vi sedan använder som underlag vid coachningstillfället. Detta är för att du skall få ut mesta möjliga av ditt coachningstillfälle hos oss.


Priserna nedan är för 60 min samtal och 30 min massage per tillfälle. Dvs, väljer du tex paketlösningen, 90 min x 3ggr, får du 60 min samtal vid 3 olika tillfällen och vid varje tillfälle får du en 30 min avslutande avslappningsmassage.


90 min                1 465 kr (epassi 1 538kr)

90 min x 3ggr     4 295 kr (epassi 4 510kr)


OBS! Hund finns i lokalen under samtal


Alla tjänster som erbjuds hos Lycke Friskvård är berättigat för friskvårdsbidrag.