Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

BESÖKSHUNDEN SIGGE

Ger kravlös kärlek & uppmuntran


Sigge & Katarina Häll är ett certifierat besökshundsteam och har genomgått utbildning och examen via Svenska Terapihundskolan. 


Sigge engagerar, uppmuntrar och motiverar till samtal och aktivitet precis som en besökshund skall göra. Tillsammans med sin hundförare Katarina Häll utgör de ett "dreamteam" där kärlek, energi och omtanke mixas med anpassade och uppmuntrande aktiviteter för alla deltagarna under besöket.


Ett besökshundsteam gör besök hos en grupp på till exempel ett äldreboende, gruppboende eller skola (13 år och upp). Teamet ger stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Hunden blir lätt en naturlig punkt som man pratar och utgår ifrån. Inom äldrevården och speciellt demensvården har man sett att besöks- och terapihundarna gör stor nytta.


Besök av ett hundteam har många positiva effekter. Forskning har visat att dessa besök ger bland annat;


 • Sänkt blodtryck
 • Minskad smärta
 • Minskad stress, oro & ångest
 • Ökar våra må-bra hormoner bla Oxytocin
 • Mental stimulans
 • Minskar nedstämdhet och ensamhet

VAD GÖR SIGGE?

Besökshundens utbildning & arbete


Sigge är en utbildad och certifierad social tjänstehund – Besökshund. Det innebär att han jobbar tillsammans med sin förare med en enskild individ eller i en grupp med max 5 deltagare åt gången. Innan Sigge fick börja sin besökshundsutbildning fick han genomgå ett lämplighetstest för att se om han hade förutsättningarna för att klara av dom eventuella påfrestningar som han skulle kunna komma att utsättas för. Under lämplighetstestet tittar man b.la. på hur hundens sociala egenskaper yttrar sig, samarbetsförmåga, träningsförmåga, miljökänslighet, hur hunden hanterar en stökig person samt omild hantering. 

 

Efter godkänd lämplighetstest påbörjar man utbildning till att bli ett certifierat Besökshundsteam. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska inslag samt miljöpraktik. Ämnen som studeras är bla:


 • Djuromsorg och hälsa
 • Hundens etologi
 • Hundens träning
 • Människans hälsa, etik och värdegrund Kommunikation, bemötande och förhållningssätt
 • Besökshundens insatser anpassade till individ
 • Lagar och regler angående hund i verksamhet
 • Riskanalys och arbetsmiljöfrågor
 • Smittspridning, zoonoser och hygien

 

Hundteamen (hund samt förare) som certifieras är noggrant testade och tränade för att klara stressade och pressande situationer. Hunden ska kunna hantera plötsliga vredesutbrott hos en deltagare, tåla att någon tar hårt i dem eller skriker, vara lyhörd för otydligt tal och svårtolkat kroppsspråk, kunna stimulera en håglös eller deprimerad person, lugna en överaktiv och orolig, motivera en initiativlös till aktivitet. Under utbildningen tränas hundförarens förmåga att tyda sin hunds signaler och hantera hunden i alla tänkbara situationer med syfte att säkerhetsställa tryggheten för både deltagare och hund.


Sociala tjänstehundar används inom många olika områden idag och för olika uppdrag tex inom:


Äldreomsorgen – Här bidrar en besökshund med motivation, uppmuntran och glädje. Vid aktiviteter som tex klappandet på Sigges mjuka päls eller vid deltagandet av Sigges aktivitetsspel bidrar det till att upprätthålla muskulär motorik och vid den taktila beröringen utsöndras även må-bra hormonet oxytocin. Oxytocin hjälper kroppen att minska smärta, oro och nedstämdhet, sänker blodtrycket, pulsen och kortisolnivån samt stärker de läkande processerna i kroppen.


En besökshund bidrar alltså till att upprätthålla både en bra mental & fysisk hälsa hos de äldre helt utan medicinska bieffekter!


Skolan (13 år och upp) - Inom skolan kan en besökshund motivera elever till att träna läsning, hjälpa till med läxorna, stärka koncentrationsförmågan och mycket mer. Många elever med problematisk skolfrånvaro (sk hemmasittare) kan ha stor hjälp av en hund som kan erbjuda trygghet, stabilitet och stresslindring och på så sätt kunna, sakta men säkert, återgå till skolan igen. En besökshund har behörighet att jobba med barn/ungdomar från 13 år, vid yngre barn krävs en extra barntillbehörighet.


Ett hundbesök kan se ut på väldigt många olika sätt beroende på vem besökshundteamet träffar, hur många, förmåga och tillstånd på deltagare/ deltagarna, plats och lokal, anledning till besöket och mycket annat. Som hundförare gäller det att vara kreativ, flexibel och lyhörd för att alltid kunna anpassa hundteamets insats och aktivitet på plats för att få det bästa förutsättningarna för ett härligt hundbesök. 


Sigge har en fantastisk förmåga att inte lämna någon oberörd. Han ser alla, han dömer ingen, behandlar och möter alla på samma villkor samtidigt som hans lugn och glädje smittar av sig och all får en stund av lycka, lugn och glädje i Sigges närvaro.VILL DU TRÄFFA SIGGE & KATARINA?

Boka möte med ett besökshundsteam


Behöver eller vill ni ge glädje, kärlek, omtanke och ökad livskvalité? Kontakta oss så kan vi tillsammans se över just ert behov, era förutsättningar och era önskemål för att skapa de bästa förutsättningarna för ett eller flera framgångsrika hundbesök hos er. Vi gör besök hos enskilda individer men även i grupp med max 5 deltagare och med en minimiålder på 13 år (under 13 år behövs speciell barnbehörighets utbildning).


Vill ni veta mer om oss, hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa just dig/er, prisuppgifter eller om det är något annat ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss på:


E-post: katarina@lyckefriskvard.se

Telefon: 073- 840 26 26


Självklart följer vi både Socialstyrelsen och Jordbruksverkets regler och rekommendationer angående djur i besöksverksamhet. Vi anpassar oss även efter de regler och bestämmelser som eventuellt finns hos de verksamheter som vi enligt avtal besöker.


Följ oss gärna på instagram där vi lägger upp bilder och uppdateringar på vår vardag och vårt arbete som besökshund: @lycke_hundteam

OM SIGGE

Nyheter & reportage

Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

SVT Smålandsnytt


Sigge är en lekfull tvååring som älskar att besöka äldreboenden. Anna-Lisa är en 88-årig hundmänniska som är trött på coronarestriktioner. När de möts uppstår gnistor – se mer i klippet.


Få tvååringar är så vana att besöka äldreboenden som den engelska cockerspanieln Sigge. Under 15 veckor besöker han återkommande äldreboendet Furuliden i Moheda tillsammans med sin hundförare Katarina Häll.


Anna-Lisa, 88: ”Varm inombord”

Sigge utbildar sig till att bli besökshund, och hans lekfullhet sprider glädje bland de äldre – något som är välkommet efter ett år med isolering och besöksförbud.

– Detta betyder jättemycket, jag blir känner mig så varm inombords, säger 88-åriga Anna-Lisa Gustafsson.


Se det varma mötet i klippet här.

Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

Expressen reportage


– Jag längtar tills de kommer nästa gång, säger Anna-Lisa.


Allt oftare används djur på äldreboenden runtom i Sverige. Det har visat sig bidra med att minska känslan av ensamhet och öka den sociala interaktionen bland äldre på boenden. Den tvååriga engelska cocker spanieln Sigge utbildas till besökshund och har sedan oktober tillsammans med hundföraren Katarina Häll besökt äldreboendet Furuliden i Moheda.


De olika lekarna och aktiviteterna betyder mycket för de som bor på Furuliden och en av personerna som Sigge och Katarina brukar träffa är 88-åriga Anna-Lisa Gustafsson. Hon har själv haft hund och brukar få tillbringa en del egentid med Sigge. Hon berättar att hon tycker besöken är roliga och att hon uppskattar mötena väldigt mycket. 


Läs hela reportaget här.

Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

P4 Kronoberg


"Hunden Sigge får gamla att må bra under corona".


Under corona så har många äldre suttit isolerade utan sina nära och kära och har drabbats väldigt hårt av isoleringen både fysiskt och mentalt.


 Sigges närvaro och besök, tillsammans med hundföraren Katarina Häll, har därför varit dagens bästa ögonblick för många äldre på Furulidens äldreboende i Moheda.


Med bara sin blotta närvaro lockar han till skratt, aktivitet, samtal och glädjetårar. Sigges besök är mycket efterlängtade och uppskattade! Lyssna på intervjun på SR play 19 jan kl 07:00, tryck här.


Följ Sigges & Katarinas resa från start till fullfjädrad besökshund på deras instagram: @lycke_hundteam

Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

Smålandsposten


Katarina Häll och hunden Sigge är ständiga följeslagare. De arbetar som ett besökshundsteam men Sigge är även med när Katarina har massagebehandlingar och under coachningssamtal då Katarina  även arbetar som stresscoach.


Sigges roll som besökshund är att vara ett gratis lyckopiller utan medicinska biverkningar och som verkar direkt. Han hjälper människor att sänka sina stressnivåer och sitt blodtryck samt ökar må-bra hormonerna i kroppen.


Katarina berättar att hon gärna involverar de äldre i olika aktiviteter och spel som tex bingo, tärningsspel och olika godisspel som är Sigges favorit. 


- De som deltar älskar Sigge och jag blir varm i hjärtat när jag ser samspelet och kärleken emellan de äldre och Sigge.


Se hela repotaget här.

Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

Lycke Hundteam Instagram


Sigge & Katarina Häll är ett utbildat besökshundsteam. Utbildade och examinerade via Svenska Terapihundskolan.


Sigge engagerar, uppmuntrar och motiverar till samtal och aktivitet precis som en besökshund skall göra.


Tillsammans med sin hundförare Katarina Häll utgör de ett dreamteam där kärlek, energi och omtanke mixas med anpassade och uppmuntrande aktiviteter för alla deltagarna under besöket.


Följ vår vardag, träning och arbete på vårt instagramkonto @lycke_hundteam. Söt- och kärlekschockar utlovas i massor!Följ oss på vår instagramkonto här.

Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se

Svenska Terapihundskolan


Arbeta med hundunderstödd aktivitet. När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap.


Besökshundsteamets uppgifter är att göra informella besök som inte behöver dokumenteras eller utvärderas.

Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress samt ökar koncentration. Detta är bara några få exempel på den goda effekt hundunderstödd aktivitet har.


Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.Läs mer om besökshundsutbildningen hos Svenska Terapihundskolan här.

DIPLOMERINGSOMDÖME

Betyg från Svenska Terapihundskolan


Allmänlydnad:

Lite ivrig initialt, men samlar sig när han förstår att han ska jobba. God allmänlydnad och lyhörd på sin förare.


Hundens intresse av kontakt med främmande personer:

Glädje, stort intresse och nyfikenhet. Bjuder in till samspel under hela interventionen.


Hunden hanteras av främmande:

Inga problem, bjuder mycket kropp och uppmärksamhet åt deltagare. Uppvisar stor glädje i interaktionen.


Hundens styrkor och svagheter:

Hunden är ung och väldigt glad i sina arbetsuppgifter, energisk och tappar stadgan emellanåt i sin iver - samlar sig dock snabbt med förarens guidning. Sigge är nyfiken och positivt inställd till deltagare, ser ut att ha en väldigt rolig stund.


Förarens förmåga att utnyttja hundens styrkor och svagheter:

Föraren låter Sigge få en stund att landa då han är ivrig att träffa deltagare. Föraren hjälper honom att samla sig genom sin närvaro, mjuka ord och lugnande klappar.


Förarens förmåga att stödja positiv interaktion mellan deltagare och hund:

Föraren är väldigt mjuk och varm i sin approach, hjälper deltagare att få nära kontakt med Sigge - allt på Sigges villkor. Föraren hjälper deltagare med fysiska hinder att känna delaktighet i aktiviteten genom att stötta och uppmuntra till motorisk finmotorik med väldigt fint resultat.


Förarens bemötande av deltagare & hund:

Varmt bemötande, föraren är väldigt lyhörd och mån att såväl deltagare som hund ska ha en fin stund tillsammans och att de ska få växa tillsammans genom att lyckas med sina uppgifter. Genomgående mjukt tonläge mot hunden.


Övningar/grundfärdigheter:

Sitta på stol, miljöstabilitet - hala golv, ligga kvar, ta godis fint, bli klappad, miljöstabilitet - personer med avvikande beteende, mellan moment, följsamhet, aktivitetsspel, hämta föremål, slå tärning.


Övriga kommentarer:

Varmt och kärleksfullt ekipage med stor teamkänsla och lägger upp interventioner med humor, värme och som mål att deltagare och hund ska lyckas i sina moment.

INSTAGRAM

@lycke_hundteam

Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se
Besöks- och terapihunds verksamhet i Växjö, Tingsryd, Alvesta, Moheda, Lessebo, Vislanda, Ingelstad, Lammhult | lyckefriskvard.se


Följ gärna vår utbildning & vårt arbete som besökshund på instagram: @lycke_hundteam